Læring/Læreplaner

Jeg har ikke pligt til at følge og dokumentere læreplaner, som de kommunale dagplejere og vuggestuer har. Det betyder dog ikke, at kvaliteten af læringen i mit dagtilbud er dårligere.

Pædagogiske overvejelser og bevidsthed om min pædagogiske praksis er afgørende for kvaliteten af mit arbejde. Derfor har jeg også lavet mine egne læringsmål ud fra de pædagogiske læreplaner, man bruger i de kommunale dagtilbud.

Forskellen er egentlig bare, at jeg har fravalgt den skriftlige dokumentation, for at have mere tid til børnene. Jeg laver ikke løbende skriftlig dokumentation, jeg dokumenterer mit arbejde i form af billeder af de aktiviteter jeg laver med børnene og så laver jeg en slags statusopgørelse i form af en kompetencetavle, for det enkelte barn når det skal starte i børnehave. Kun hvis der er grund til bekymring for et barns udvikling, laver jeg en evaluering og inddrager dagplejepædagogen fra kommunen.

Forældre får udleveret en forældrehåndbog ved opstart som indeholder en detaljeret oversigt over målene. Nedenfor er en kort beskrivelser af hvordan jeg arbejder og nogle eksempler på hvordan jeg arbejder med de forskellige læreplanstemaer:

 

Planlagte pædagogiske aktiviteter ligger altid om formiddagen og tilpasses bl.a. børnenes alder og årstiden.

For mig er det vigtigt med en god balance mellem planlagte aktiviteter og fri leg. Der er masser af læring i alle de aktiviteter vi laver i hverdagen, både de planlagte og de spontane aktiviteter og leg i hverdagen. Selv når det bare ligner formålsløs leg, er der masser af læring.

Hos mig vil man ofte opleve, at jeg sidder sammen med børnene og stille og roligt deltager i DERES leg, mens jeg snakker med børnene om det jeg ser de gør/føler/oplever, men jeg kommer kun med små idéer til legen. Det er vigtigt for mig, at det ikke bliver mig der overtager børnenes initiativer, fantasi, og kreativitet, men kun inspirerer dem. Snakken er ganske enkelt for at stimulere børnenes sprog, samt at de mærker mit nærvær og føler sig set og hørt.

Andre gange vil man opleve, at jeg sidder lidt mere passivt og med lidt større afstand, måske på en stol eller måske går jeg lidt rundt og laver lidt småting, mens jeg blot observerer børnenes leg, uden at blande mig. Det styrker børnenes selvstændighed og evne til social interaktion og konflikthåndtering, uden for meget voksen indblanding. Så selvom noget umiddelbart kan syne formålsløst, så er det ofte fyldt med formål og læring. 

Personlige kompetencer

Vi lærer både at lege med andre, men også at lege alene og fordybe os. Vi lærer at fortælle om vores oplevelser og følelser. Vi lærer at udvikle vores færdigheder og blive selvhjulpen.

Sociale kompetencer

Vi lærer at være gode ved hinanden, læse hinandens følelser, vente på tur, dele med andre, hjælpe hinanden, trøste hinanden og meget mere.

Sproglige kompetencer

Vi snakker om vores oplevelser og følelser. Vi læser, synger og snakker sammen mens vi leger, er på tur, spiser... ja, hele tiden.

Krop og bevægelse

Vi kravler, går, hopper, løber, cykler, slår kølbøtter, øver balance og meget mere.

Natur og naturfænomener

Vi finder insekter og smådyr som vi kigger på. Vi har kaniner, høns og ænder, som vi fodrer, snakker med, samler æg fra og vi snakker om dyrene og lærer at være gode ved dem.
Vi finder materialer i naturen, som vi bruger til at være kreative og snakker om de forskellige årstider.
Vi er ude og lege i regn, blæst, sne og sol.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi tegner, maler, synger, danser, læser og er kreative. Vi fejrer højtider som fastelavn, påske, halloween og jul.

Del siden