Værdier i dagplejen

 • Økologi
 • Tryghed, omsorg og kærlighed
 • En tryg, positiv og behagelig stemning
 • God og nær relation til hvert enkelt barn
 • Kun 4 børn, så der er tid til hver enkelt barn. (Med undtagelse af overlap i forbindelse med nye børn). 
 • Nærvær og ro
 • Rum til forskellighed
 • Selvværd 
 • Anerkendelse
 • Faglig, fysisk og menneskelig udvikling 
 • En fast og genkendelig daglig rytme for hvert enkelt barn. 
 • At være et godt forbillede
 • Læring tilpasset det enkelte barn
 • Udeliv/natur
 • Et godt og tæt samarbejde med både forældre og kommune

Del siden