Opdragelse

Selvfølgelig skal børn opdrages og lære at indgå i sociale relationer på en positiv og sund måde. De skal lære at dele, vente på tur, være gode ved hinanden og tale pænt.

Børn skal helt naturligt igennem nogle facer i deres udvikling, hvor de prøver grænser, er nysgerrige og vil selv. Det kaldes selvstændighedsalder og den første er perioden fra barnet er ca. 1 - 3 år. 

Dermed kan det heller ikke undgås, at jeg har konflikter med børnene. For at gør det hele lidt nemmere, lægger jeg stor vægt på genkendelige og faste rutiner, at sætte grænser og at være tydelig i hvad jeg siger og gør, så børnene altid ved hvor de har mig. At lytte til barnet, sætte ord på dets følelser og formulere sig positivt, er oftest en stor hjælp i konflikten. Det er også vigtigt at ord følges af handling, når man sætter grænser, fx at fjerne den ting barnet ikke må få, samtidig med at man siger nej. At give barnet få valgmuligheder og kun give det realistiske valgmuligheder. 

Min pædagogiske filosofi

Jeg mener at det er vigtigt at se børnene som de unikke mennesker de er. Det er vigtigt at bevare barnets unikke egenskaber og styrke dets selvværd /selvfølelse. Vi lever i et samfund hvor alt helst skal passe i kasser og konstant skal måles og vurderes. Men vi risikerer at tabe børnene undervejs, hvis vi ikke passer på.

For mig er noget af det vigtigste, at styrke barnets selvværd/selvfølelse, for at skabe et solidt fundament for den øvrige udvikling af barnet på alle måder. Det kan man ikke hvis man konstant forsøger, at trække en skabelon ned over hovedet på dem, i et forsøg på at rette dem til. I stedet skal vi udvise masser af omsorg/kærlighed og støtte dem i deres personlige styrker og respektere deres unikke personligheder. 

Man kan, billedligt talt, sammenligne børnene med uslebne diamanter, som man enten kan vælge at slibe til "perfektion" så de alle bliver ens og passer med en bestemt skabelon, eller man kan vælge kun at slibe de skarpe kanter og ellers lade dem forblive unikke. Jeg vælger det sidste. 

Der findes for mig ikke nogle enkelte pædagogiske principper der er rigtige. Jeg benytter mange forskellige pædagogiske principper i mit arbejde. Og det er vigtigste for mig er, at se det enkelte barn som en unik helhed, der skal udvikles både fagligt, fysisk og menneskeligt. At møde barnet med åbenhed og tillid og ikke glemme det unikke i det enkelte barn. At barnet udvikles både fysisk, emotionelt, mentalt, psykisk og socialt på en måde hvor man respekterer og bevarer det unikke i det enkelte barn. Det betyder at børnene skal mødes forskelligt for at opnå udvikling.  

BØRNENE SKAL FØLE SIG ELSKET, SET OG FORSTÅET. DE SKAL FØLE AT DE HVER ISÆR ER VÆRDIFULDE!

Del siden